Muallim Naci Şiirleri-Selîmiyye
Muallim Naci Şiirleri-Selîmiyye

Muallim Naci Şiirleri-Selîmiyye

Şanlı bir meydân-ı heycâ geldi pîş-i çeşmime
Olmada her fırkadan nîrân-ı gayret müncelî

Hasma karşı her saf-ı seyyâr ateş püskürür
Yıldırım gûya olur nevbet-be-nevbet müncelî

Her tüfenginden fürûzân nûr-ı cevvâl-i zafer
Her topundan kevkeb-i ikbâl-i millet müncelî

Seyredin Osmâniyânın hamle-i şîrânesin
Birden olmuştur hezârân seyf-i satvet müncelî

Berk-i hâtif sanma, olmuştur Selîm-i evvelin
Dest-i pür-zûrunda şemşîr-i celâdet müncelî

Kahramân-ı bî-muhâbânın görün cevlânını
Cebhe-i pâkinde nûr-ı gâlibiyyet müncelî

Başka bir kuvvet verir cengâverânın kalbine
Kalb-i leşker-gâhta oldukça Hazret müncelî

Afitâbın dehri tenvîr ettiği günden beri
Olmamıştır böyle bir hurşîd-i şevket müncelî

Selimiyye Şiirinin Tahlili

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz