Safahat

- Reklam -

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Diğer Şiirleri / Kurban Bayramı

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Diğer Şiirleri / Kurban Bayramı Şark’tan başlayarak Mağrib-i Aksâ’ya kadar Dayanan bir koca dünyâdaki üç yüz milyon Sîneden yükselecek İsm-i Hudâ hürmetine, Iydin, ey ümmet-i...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Diğer Şiirleri / Bayram

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Diğer Şiirleri / Bayram Sen ey cihân-ı muvahhid ki mâh-i gufrânı, Mücâhedeyle geçirdin Hudâ rızâsı içün; Nasîb-i pâkini al durma hân-ı kudretten , Helâl olur...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Diğer Şiirleri / Tercüme

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Diğer Şiirleri / Tercüme Sefâlet, olsa, hattâ müntehâsı râh-ı irfânın, Yakışmaz, farîğ olmak bir zaman kesb-i fazîletten. Cehâletten uyanmak kendine âiddir insânın; Fakat eyyâm utansın...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Diğer Şiirleri / İstiklâl Marşı

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Diğer Şiirleri / İstiklâl Marşı * - Kahraman Ordumuza - Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / San’atkâr

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / San’atkâr - Mister Archibald Bullok Roosevelt Cenablarına - (*1) Şu mâcerâyı işittim birinden, üç sene var, Olur ki dinleyecek bir meraklı kimse...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Hayat Arkadaşıma

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Hayat Arkadaşıma Seni bir nûra çıkarsam, diye koştum durdum, Ey, bütün dalgalı ömrümde, hayat arkadaşım! Dağ mıdır, karşı gelen, taş mı, hep...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Tek Hakîkat

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Tek Hakîkat Tek hakîkat var, evet, bellediğim dünyâdan, Elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın; Hepimiz kendimizin, bağrı yanık, âşıkıyız; Sâde, i’lânı çekilmez...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nerdesin?

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nerdesin? Lâ-mekânlarda mısın; nerdesin, ey gâib İlâh? Dönerim enfüsü, âfâkı ezelden beridir. Serpilip kubbene donmuş, o ışık damlaları, Seni, yer yer arayan yaşlarımın...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nevruz’a

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nevruz’a İhtiyar amcanı, dinler misin, oğlum, Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek. Lâfı bol, karnı geniş soyları taklîd...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Yaş Altmış!

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Yaş Altmış! Hudâ râzî değil, halk istemez, hilkat “Gebersin!” der; Şu benden hoşlanan kim? Yoksa, hâşâ, ben mi hoşnûdum? Hayâtımdan inerken, bir...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nefs-i Nefîs

Beşerin taptığı bir kendisinin heykelidir;
Dinlemem, etse de Allâh’ı bütün gün takdîs,
Ben bu mel’un putun uğrunda geberdim, hâlâ,
Kabaran kokmuş içimden: “Yaşasın nefs-i nefîs!”

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Yine Kıt’alar – Resim İçin

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Yine Kıt’alar - Resim İçin Beni rahmetle anarsın ya, işitsen, bir gün, Şu sağır kubbede, hâib, sesimin dindiğini? Bu heyûlâya da bir...
- Reklam -