Muallim Naci Şiirleri-Meyhânede Bir Söyleniş
Muallim Naci Şiirleri-Meyhânede Bir Söyleniş

Muallim Naci Şiirleri-Meyhânede Bir Söyleniş

Aşk-ı fettana intisâb edeli
Âh bilsen ne bî-karâr oldum
Firkatin eşkimi şerâb edeli
Şâribi’l-leyli ve’n-nehâr oldum

İçsem akşamdan ah sabâha kadar
Umduğum neşve doğmuyor meyden
Bana bir özge derd verdi kader
Gamım eksilmez oldu heyheyden

Nasıl olmaz cihâniyân hayran
Tab’ımın bî-karârlıklarına
Göremezler sebeb galat-bînân
Sinemin dâğ-dârlıklarına

Gelin ey ehl-i ibtilâ içelim
Ne için câma varmıyor eliniz
Sızdınız mı birer daha içelim
Dinleyin! Söyleyendir ekmeliniz

Neydi evvelki gösteriş sâkî
Ya bu bîgânelik neden şimdi
Yetişir bekledik, yetiş sâkî
Beni de etme na’ra-zen şimdi

Kalkınız ey refikler! Gidelim
O bütün var hezâr dem-sâzı
Paramızla niçin niyaz edelim
Çekilir mi bu kâfirin nâzı

Kime söylersin âh! Dalmışlar
Kimi ben şimdi hem-zebân edeyim
Ne kadar bî-mecâl kalmışlar
Bırakıp bunları nasıl gideyim

Arkadaşlar! Sabâh yaklaşıyor
Hoş olurdu gidilse hanelere
Bize pîr-i muğan bile şaşıyor
Vermez oldu kulak terânelere

Rüfekâdan kalır yerim yoktur
Gidemem şimdi hânem olsa bile
Peyke üstünde kaldığım çoktur
Ben de yatsam mı bir bâhane ile

Nerdesin muğ-beçe! Şerâb getir
Sana düşmez bu rütbe istiğna
Ne kadar içmişiz? Hesâb getir
O da olmuş gunûde vâ-veylâ

Mey-perestim, mukîm-i mey-gedeyim
Lâ-mekanilerin budur vatanı
Ne için muttasıl mey içmedeyim
Getirenden sorun cihâna beni…

(Âteşpâre)

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz