Muallim Naci Şiirleri-Kebûter
Muallim Naci Şiirleri-Kebûter

Muallim Naci Şiirleri-Kebûter

Uçtukça hayâl-i yâr gözde
Ârâma bulup medâr sözde

Şeb-dâne-yi dîde-yi terimle
Meşgul olurum kebûterimle

Bir öyle enîs-i cân bulunmaz
Ammâ o da her zamân bulunmaz

Terk eylemiş işte âşiyânı
Hâki iken olmuş âsumânî

Baktıkça o sun’-i ber-kemâle
Şâhîn-i kazâ gelir hayâle

Göklerde gezen o bâl-i menkûş
Bir gün olacak zemîne mefrûş

Hoşnûd musun bu ibtilâdan
Bilmem ne usandın inzivâdan

Bir beyza içinde hayli eyyâm
Tenhâca kapandın ettin ârâm

Âh olsa İdim şu sırra vâkıf
Nerden girip oldun anda âkif

Çıktın büyüyüp fezâ-yı feyze
Hatırda mı tenk-nây-ı beyza

Geh arkadaşınla gâh tenhâ
Hürrüm diyerek uçarsın ammâ

Gâhî o nigâh-ı vahşet-âsâr
Hiss ettiriyor ki bir gamın var

Etmiş seni de karîn-i hayret
Hürriyet içinde bir esâret

Baksan görünür bu dâr-ı ibret
Sayyâd ile saydtan ibâret

Gördün mü bu dâm-gehte âzâd
Bir dâmın esiri sayd ü sayyâd

Âlem bu tarîke münseliktir
Yekdiğeri sayda münhemiktir

Bir gürk ana geldi oldu cellâd
Av bekler iken av oldu sayyâd

Bir başka cihân olunsa ibrâz
Etsek şuradan seninle pervâz

Dünyâ nedir anmasak unutsak
Âvâreyiz âşiyâna tutsak

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz