Muallim Naci Şiirleri-Münâcât
Muallim Naci Şiirleri-Münâcât

Muallim Naci Şiirleri-Münâcât

İlâhî cihân-âferîn zü’l-celâlim
Şuhûd-i rubûbiyyetinde avâlim

Temâsîl-i erteng-i pür-hikmetindir
Kerîm ü kerem-dîde, mazlum ü zâlim

Huzurunda mahsûl-i kalb ü lisânım
Hurûşân-sirişkim, perîşân-mekâlim

Ne hacet var izhâr-ı acz ü niyâza
Bütün ihtikarım, bütün ibtihâlim

Muammâ-yı dil bir garîb âferîde
Ne mecnûn ne âkil -ne câhil ne âlim

Bilen varsa sensin nasıl nüshayım ben
Bana verdi hayret gumûz-i meâlim

Nasıl i’timâd eyleyim mâ-sivâya
Ki her bir demimdir dem-i intikâlim

Bekâ yoksa dünyâda ukbâda vardır
Benim var mı yoktur demek ihtimâlim

Eder rûh-i Nâcî şu ikrarı tekrâr
Masûnü’z-zevâtim, masûnü’z-zevâiim

Senin lûtf-i vâlânı gözler ümîdim
Senin kurb-i â’lânı özler hayâlim

Şu hâlim olur belki gufrânı câlib
Olur belki gufranı câlib şu hâlim

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz