Muallim Naci Şiirleri-Hatif - Şâir
Muallim Naci Şiirleri-Hatif - Şâir

Muallim Naci Şiirleri-Hatif – Şâir

Hatif

Şâir! Nedir bu nâle ki bî-ihtirâzdır?
Andan kulûb-i âliye pur-ihtizâzdır

Aks eyledikçe göklere nâlen hazin hazin
Olmaktadır müşârik-i hüznün mukarrebîn

Bâdî nedir bu hâle ki şâdî-güdâzdır
Derdin bilinmiyor bu ne ser-beste râzdır

Eğlen cihânla çekme tâb ol tarab-güzîn
Dârü’t-tarabtır ehl-i dile her zaman zemîn

Şâir

Bir hasm-ı hânegîdir eden muztarib beni
Bilmem bu beyte kim kapamıştır o düşmeni

Bir beyne mâlikim ki belâdan haber verir
Dünyâya nef’i var bana ancak zarar verir

Sen bilmiyorsun âh bu süfli nişîmeni
İm’ân olunsa bir görünür sûr u şiveni

Bahs etseler yanımda sefadan keder verir
Hâtif de olsa hem-nefesim derd-i ser verir

(Sünbüle Şiir Kitabından)

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz