Muallim Naci Şiirleri-Napolyon Bonapart
Muallim Naci Şiirleri-Napolyon Bonapart

Muallim Naci Şiirleri-Napolyon Bonapart

Cevlân eder ol dâhiyetü‘i-harb-ı şerer-pâş
Yer yer tutuşur Avrupa’da âteş-i perhâş

Baktıkça bu genç ordu kumandânına pîrân
Derlerdi: Desinler sana ser-dâr-ı dilîrân

Meydân-ı vegâ görmedi bir öyle muhârib
Her harbe o tâlib yine her yerde o gâlib

Ammâ olur ol saf-şiken-i ma’rike-âşûb
Bî-zehre kıyâs ettiği bir fırkaya mağlûb

Tutmuş-o savuşmakla – yerin saf-der-i dîger
Ammâ bunu sermiş yere bir merd-i ciğer-der

Peygamberini hayli küçük gördüğü ümmet
Merdâne eder ordusunun mahvına himmet

Şâhinşehe bak âlet-i feth etti dürûğu
Sür’atle sönüp gitti yalandandı fürûğu

Âfâkı bırakmakta iken kanlar içinde
Kalmış bu sefer kendisi volkanlar içinde

Gelmiş bir olup cenge burûdetle harâret
Etmiş o cesîm ordunun ârâmım gaaret

Âlâf ile donmakta olan asker azalmış
Etrâfına bakmış koca dâhî donakalmış

Vermekte iken nutku anın askere gayret
Lâl etmiş idi kongıre erbâbını hayret

Görmekte iken ol nasak-âmûz-ı hasâret
Dünyâ ile uğraşmağa nefsinde cesâret

Dünyâ anı bir menzileye etti ki tenzîl
Etmekte idi yüzbaşılık yâdını tebcîl

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz