Muallim Naci Şiirleri-Firkat
Muallim Naci Şiirleri-Firkat

Muallim Naci Şiirleri-Firkat

Al yine bir mihnet-i nâ-geh-zuhûr
Ben bilirim baht-ı gam-îcâdımı
Eyledi vîrân dil-i âbâdımtı
Zelzele-yi firkat-i nâ-geh-zuhûr

Bilmiyor ârâm nedir yâ ki hâb
Aşk ile bildim ki bilişmiş gönül
Belli ki bir zülfe ilişmiş gönül
Bî-sebeb olmaz bu kadar piç ü tâb

Gönlümü etti yine mahzûn zamân
Girye verir seyr-i çemen çeşmime
Arızını gâib eden çeşmime
Ma’raz-ı gamdır safahât-i cihân

Âşık-ı âlâm-nasîbin yine
Oldu duçâr-ı sademâtî mihen
Yâ neden olsun seni bulmuş iken
Hicrete mecbûr garibin yine.

Hayli dem olmuş idi sahrâ-neverd
Mel’anet-i tâli’-i merdûd ile
Eşk-i revân ü dil-i pür-dûd ile
Olmadadır şimdi de deryâ-neverd

Etsem ikâmet olurum mübtelâ
Şiddet-i sevda denilen âfete
Muğterib olsam düşerim mihnete
Bence sefer derd, ikâmet belâ

Zihne gelir fikr-i saadet mi var
Gelse de ümmîd-i visalin gelir
Pürsiş-i ahvâle hayâlin gelir
Hastanı yoksa kim arar kim sorar

Âh o itâb, ol suhan-i şekkerîn
Bezm-i visalinde ne devlet idi
Hîn-i vedâımda ne hâlet idi
Âh o tagayyür, o nigâh-î hazîn

Gerçi dolaşmaktayım âvâre vâr
Dönmedi minhâc-ı şedidim henüz
Sönmedi misbâh-ı ümidim henüz
Gerçi eritti tenimi rûzigâr

Dilde vefâ fıtratı bâki olur
Gezse de hicrânın ile serseri
Bir gün o ümmîd-perestin yeri
Sadr-ı tarab-gâh-ı telâki olur

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz