Muallim Naci Şiirleri-Na’t-ı Şerif
Muallim Naci Şiirleri-Na’t-ı Şerif

Muallim Naci Şiirleri-Na’t-ı Şerif

Arz-ı ta’zîm eylemez mi âlem-i imkân sana
Arz-ı ta’zîm etti Allâhü Azîmü’ş-şân sana
Nûr-i îmândır nücûmundan dem-â-dem berk uran
Asumân etmiş hezârân kalb ile îmân sana

Fazl-ı bî-pâyânının burhân-ı bî-pâyânı var
Var mı ulviyyât içinde olmayan burhân sana
Hüsn-i Kur’ân’ı görür insân olur hayrân sana
Dest-i Kudretle yazılmış hiyedir Kur’ân sana
Dil esîrin olduğu günden beri âzâdedir
Mâ-sivâya bağlanır mı bağlanan vicdân sana

(Yâdigâr-ı Nâci)

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz