Abdülhak Hamit Tarhan Şiirleri-Bir Sitare Altında
Abdülhak Hamit Tarhan Şiirleri-Bir Sitare Altında

Abdülhak Hamit Tarhan Şiirleri-Bir Sitare Altında

Ey râh-ber-i fikr ü hayalim olan ahter,
Ey jâle-i aşk eşk-i teri, ey gam-ı dilber!
Vechindeki safvette o sevdalı kızıllık,
Andırdı hazangâhda bir meşcere-i ter
Ey âh-ı teessür yakışan hüsnüne tefsir
Ey derd-i tahassür görünen verd-i semenber!

Bir reng-i teessürde seni göz görüyorken,
Bir reng-i tahassür bürünür dehre serâser!
Gör zaafımı, ömrümden olurken müteşekki,
Gönlüm yine ömrümle mukim olmağı ister!

Ey zâtı olan zât-ı hakîkîsi cihanın
Ey zâtına benzer ne müessir, ne müesser!
Âsârı hayâliyye-i sevda mı bu halet,
Fikrim mi bu zulmetgeh-i âlemdeki şebper?
Yok, fikrime bir râh, güzergâh iken âlem
Bir sûret-i hatt-ı hareket görmedim âher!

Ey şâm-ı garîb, ey şeb-i yeldâ-yı tahassür!
Gönlüm de senin zulmet-i vechin gibi muğber!
Eyvah! Karanlık geceler me’men-i ümmid,
Yokluk gibi varlık dahi târîkde yekser!

Bir Sitare Altında (Sadeleştirilmiş)

Ey düşünceme ve hayalime kılavuz olan yıldız,
Ey aşkın şebnemi olan taze göz yaşı, ey sevgilinin hüznü!
Yüzündeki safiyetin o sevdalı kızıllığı,
sonbaharda, taze bir ağaçlığı andırıyor.
Ey güzelliğini açıklamaya hüzünlü halin yakıştığı!
Ey hasret derdi ile görünen yasemin göğüslü gül!

Göz seni, bir hüzün renginde görüyorken,
dünyayı baştanbaşa bir hasret rengi sarar.
Zaafıma bak ki ben hayatımdan şikâyetçi iken,
gönlüm yine bu hayatla devam etmek ister!

Ey varlığı, dünyanın gerçek varlığı olan,
Ey varlığına, tesir edenin de, edilenin de
benzemediği. Bu hâl, aşkın hayalî eserleri mi?
Yoksa dünyanın bu karanlık yerinde uçuşan
fikrim mi? Dünyayı dolaşırken düşünceme bir yol
bulamadım, başka bir davranış tarzı görmedim.

Ey garip akşam, ey hasretin uzun gecesi,
Gönlüm de senin yüzünün karanlığı gibi kırgın!
Eyvah! Ümit sığınağı, karanlık gecelermiş,
yokluk gibi varlık da, karanlıkta aynı şey!

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir?

Şiirlerinden Örnekler

Hayd Park’tan Geçerken
Makber
Bir Vaize Bir Mev’ize
Telâkiler
Kürsî-yi İstiğrak
Mâzî Yolcusuna Âti Yolu
Külbe-yi İştiyak
Ölü
Hacle
İstanbul Düşman İstilası Altında İken Çamlıca’da
Validem
Bir Sitare Altında
Bir Sefilenin Hasbihali’nden
Sahra Hoş-Nişinan
Şair-i Azam
Ziyaret

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz