Edebiyat Servisi

150 HABERLER
0 YORUMLAR
- Reklam -

Endülüs’te Raks Şiirinin Tahlili

Yahya Kemal'in Endülüs'te Raks Şiirinin Tahlili Yahya Kemal, TBMM’de Urfa milletvekilliği yaptığı sırada 14 Haziran 1926’da Varşova’ya orta elçi olarak atanır. Burada iki buçuk yıl kadar çalıştıktan sonra 6 Şubat 1929’da Madrid elçiliğine atanır. 22 Mayıs 1929’da Madrid’de göreve başlar. Yahya Kemal Madrid’i ve İspanya’yı çok sever. Orada, İspanya kralı ile ahbaplık...

Süleyman Nazif Nükteleri

Süleyman Nazif Nükteleri Süleyman Nazif’in, hazırcevaplığı ile bütünleşen bazı nükte ve fıkraları, -İbrahim Alaâeddin (Gövsa)’dan da naklen şöyledir: “ Resimli Gazete’de birlikte yazı yazardık. Haftalık derginin sahibi olan Sedat Simavi Bey, gazetede fazla resim bulunmasına meraklı idi ve hattâ üstada bile yazılarını kısa kesmesini rica ederdi. Buna kızan Süleyman Nazif, gazete...

Dicle ve Ben Şiirinin Tahlili

Dicle ve Ben Şiirinin Tahlili Nurullah Çetin, Firak-ı Irak üzerine yaptığı çalışmasında, Süleyman Nazif için vatan kavramının neyi karşıladığını şöyle ifade eder: “Süleyman Nazif için annesinden bile daha ileri gelen vatan, Osmanlı sınırlarının ulaştığı her yerdir. Vatanın bir karış toprağının bile elden gitmesi şairde derin yaralar açar, onu feryatlara boğar.” Hele ki...

Sabahattin Ali Hikayeleri (Öyküleri)

Sabahattin Ali Hikayeleri (Öyküleri) Sabahattin Ali'nin 1935'te çıkardığı ilk öykü kitabı Değirmen'de on altı, 1936'daki Kağnı'da on üç, 1937'deki Ses'de beş, 1943'teki Yeni Dünya'da on üç ve 1947'deki Sırça Köşk'te on üç öykü olmak üzere toplamda altmış öyküye sahiptir. Ardından da son kitaplarında dört öykü daha yayınlayarak bu sayıyı altmış dörde çıkardı. Romanlarında olduğu gibi...
- Reklam -

Edebiyat Servisi

Editör'ün Seçtikleri

- Reklam -