Süleyman Nazif Şiirleri-Şebab-ı Muhazır
Süleyman Nazif Şiirleri-Şebab-ı Muhazır

Süleyman Nazif Şiirleri-Şebab-ı Muhazır

Şebâb önünde tebessümle rû-küşâde iken
O başka noktaya dikmiş dü çeşm-i bî-ferini
Garîb emellere vermiş dil-î mükedderini
Bu hastanın bulamam şimdi hîç farkını ben
Dem-î rebîide solmuş şükûfe-i terden

Bu dem cihâna tabiat hayât-güsterdir
Şükûfeler, seheri handeler, meserretler
Eder bu köhne cihânı garîk-i neşve-i ter
Fakat melûle bedâyi’ bile gam-âverdir
Bakın bu gence, mükedder, esîr-i bisterdir!

Sönük nigâhı gehî mün’atıf semâvâta
Arar o necm-i felâket-medâr-ı şübbânı
Odur bugün beşerin vech-i hüzn ü hüsrânı
Kader o yerde olur dâğ-zen müsâvâta,
Emel o yerde eder handeler mücâzâta!

Yüzünde reng-i civânî karîn-i haclettir
Gurûblar görünür levha-yî tulû’unda
Bu ihtizâr-ı elimin dem-i vukuunda
Şebâb nevha-ger-î baht-ı âdemiyyettir,
Ümîd muntazır-î makdem-î kıyâmettir!

Yine ümîde mi ma’rûz o cebhe-i garrâ
Gözünde nûr-ı dehâ gerçi intifâya karîb
Dudaklarında fakat var bir ibtisâm-ı garîb
Dokundu kalb-i hazîne bu hâl-i müstesna:
Hayâtı muhtazır ammâ, ümîdi hande-nümâ!

Gizli Figânlar, 1896

Süleyman Nazif Kimdir?

Şiirlerinden Örnekler

Ah Bilmem Ki
Bir Bezm-i Tarabta
Türk Vatanı
Türk İlahisi
Sumüm-ı Mihneti İçtim
Şebab-ı Muhazır
Gazel
Dicle ve Ben
Son Nefesimle Hasbihal
Ey Ebna-yı Vatan
Diyar-ı Fuzuli
Yar-ı Naim
Kübalılar
Daüs Sıla
Cenk Türküsü

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz