Süleyman Nazif Şiirleri-Ey Ebnâ-yı Vatan
Süleyman Nazif Şiirleri-Ey Ebnâ-yı Vatan

Süleyman Nazif Şiirleri-Ey Ebnâ-yı Vatan

İşte gül-zâr-î vatan mahv oldu istibdâd ile
Bizden istimdâd eder her zerre bir feryâd ile
Geçmesin eyyamımız beyhude istimdâd ile
Pençeleşmek muktazî gaddar ile, bî-dâd ile
Zulm ü istibdâd devri, derd ü ye’s eyyamıdır.
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.

Arkadaşlar, kan dökün tâ cûşa gelsin kâinat
Lerze-bahş olsun cihâna bizdeki azm ü sebat
Zillete, ömre müreccahtır şerefli bir memat
Ümmete lâzım değildir böyle efsürde hayât
Zulm ü istibdâd devri., derd ü ye’s eyyamıdır.
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.

Her tarafta bir enîn-î daimî cûşân iken
Midhat’ın evlâdına lâyık mı kayd-ı hıfz-ı ten
Bak şehîd-î a’zama yatmakta bî-kabr ü kefen
Böyle feryâd eyliyor şimdi civâr-ı
Kâ’be’den Zulm ü istibdâd devri, derd ü ye’s eyyamıdır.
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.

Ey Ebnâ-yı Vatan Şiiri Hakkında Bir Açıklama

Süleyman Nazif ülke bütünlüğü ve dirliği konusundaki özgürlük anlayışını demokrasi platformundaki çerçevede de hissetmiş, Gizli Figanlar adlı ilk şiir kitabında da, “vatan ve hürriyet sevgisini terennüm” etmiştir.

1906 yılında Mısır’da yayımlanan bu şiir kitabında, daha o yıllarda olumsuz etkilendiği istibdadı eleştirmiş ve o zaman için alışıla gelmeyen keskin çıkışlar göstermiştir. Ey Ebnâ-yı Vatan, bu açılımdan sert ölçekli bir şiirdir. Nitekim şiirde; şairin hürriyet-özgürlük söz konusu olduğunda, bunları gerek dış ve gerekse iç yapıdaki olumsuz gelişmelere karşı nasıl göğüslediğinin açık bir göstergesidir.

Bu çerçevede Süleyman Nazif’in, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy gibi şairlerle mevcut noktada birleştiği görülür. Böylece şairin vatan ve özgürlük karşısındaki samimiyetini işgal yıllarından önce de aynı hararet ve heyecan ile dile getirdiği görülmekte ve kendisinin bu özelliği, yurt içi örtülü sürgünlerle bile yüz yüze gelmesine sebebiyet vermektedir. [1]

[1] DergiPark

Süleyman Nazif Kimdir?

Şiirlerinden Örnekler

Ah Bilmem Ki
Bir Bezm-i Tarabta
Türk Vatanı
Türk İlahisi
Sumüm-ı Mihneti İçtim
Şebab-ı Muhazır
Gazel
Dicle ve Ben
Son Nefesimle Hasbihal
Ey Ebna-yı Vatan
Diyar-ı Fuzuli
Yar-ı Naim
Kübalılar
Daüs Sıla
Cenk Türküsü

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz