Namık Kemal Şiirleri-Vaveyla
Namık Kemal Şiirleri-Vaveyla

Namık Kemal Şiirleri-Vaveyla

Nevha I.

Feminin rengi aks edüp tenine
Yeni açmış güle misâl olmuş
İn’itâfiyle, bak! Ne âl olmuş!..
Serv-i sîmin safâlı gerdenine
O letâfetle ol nihâl-i revân
Giriyor göz yumunca rü’yâma
Benziyor, ayni, kendi hülyâma
Bu tasavvur dokundu sevdâma
Âh böyle gezer mi hiç cânân?
Gül değil arkasında kanlı kefen!..
Sen misin, sen misin? Garîb vatan!..

Nevha 2.

Bu güzellikde hiç bu çağında
Yakışır mıydı boynuna o kefen?!..
Cisminin her mesâmı yâre iken
Tutdun evlâdını kucağında
Sen gidersen bizi kalır sanma!
Şühedân oldu mevt ile handân
Sağ kalanlar durur mu hiç giryân?
Tende yaşdan ziyâdedir al kan
Söyleyen söylesin, sen aldanma!
Sen gidersen bütün helâk oluruz;
Koynuna cân atar da hâk oluruz…

Nevha 3.

Git, vatan! Kâ’be’de siyâha bürün!
Bir kolun Ravza-i Nebi’ye uzat!
Birini Kerbelâ’da Meşhed’e at!
Kâ’inâta o hey’etinle görün!
O temâşâya Hak da âşık olur
Göze bir âlem eyliyor izhâr
Ki cihânda büyük letâfeti var
O letâfet olunsa ger inkâr
Mezhebimce demek muvâfık olur
Aç, vatan! Göğsünü İlâh’ına aç!
Şühedânı çıkar da ortaya saç!..

Nevha 4.

De ki: Yâ Râb! bu Hüseyn’indir
Şu mubârek Hâbib-i Zîşân’ın
Şu kefensiz yatan şehîdânın
Kimi Bedr’in kimi Huneyn’indir
Tâzelensün mü kanlı yâreleri?
Mey dökülsün mü kabr-i Eshâb’a?
Yakışır mı sanem bu mihrâba?
Haç mı konsun bedel şu mîzâba?
Dininin kalmasın mı bir eseri?
Âdem evlâdı birtakım cânî..
Senden alsun mu sâr-ı şeytânı?

Namık Kemal Kimdir?

Şiirlerinden Örnekler

Vatan Türküsü
Vatan Şarkısı
Vatan Mersiyesi
Bekçi Türküsü
Hirrename
Gazel (hep redifli şiir)
Gazel (lazımsa redifli şiir)
Gazel (Jâle-rîz-i bâğ-ı aşkım seyl-i dâmân-i gülüm)
Gazel (Aksin ki olur cilve-nümâ çeşm-i terimden)
Gazel (elvada redifli gazel)
Gazel (edeyim redifli gazel)
Gazel (eylerim redifli gazel)
Hilâl-i Osmânî
Hürriyet Kasidesi
Vaveyla

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz