Tarihte Bugün-08 Aralık
Tarihte Bugün-08 Aralık

Tarihte Bugün-08 Aralık

  • 1808 – Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız ordusu Madrid’e girdi.
  • 1941 – Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra ABD Kongresi Japonya’ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı’na resmen girmiş oldu.
  • 1942 – Vatan, Hitler ve Mihver Devletleri aleyhtarı yazılar nedeniyle kapatıldı.
  • 1953 – Türkiye futbolda İspanya’yı eledi; Dünya Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
  • 1973 – Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk yazar Çetin Altan’ın cezasını affetti. Ancak Altan’ın 2 yıllık cezası af kapsamı dışında kaldı.
  • 1987 – ABD Başkanı Ronald Reagan ve SSCB lideri Mihail Gorbaçov, orta menzilli nükleer füzelerin karşılıklı imhası için antlaşma imzaladı.
  • 1991 – Boris Yeltsin ile Ukrayna ve Beyaz Rusya cumhuriyetlerinin devlet başkanları Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) kuruluşunu ilan ettiler.
  • 1995 – Eralp Akkoyunlu, 1987 yılında çıktığı dünya seyahatini tamamlayarak bunu gerçekleştiren beşinci Türk oldu. 6 yıl 7 ay süren bu yolculukta Akkoyunlu, 302 gün seyir yaparak dünyayı dolaştı.
  • 2003 – Erdoğan Teziç, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına atandı.
  • 2007 – Küresel Isınmaya Hayır Mitingi yapıldı.

Günün Öne Çıkan Başlığı-II. Dünya Savaşı’na resmen başladı

II. Dünya Savaşı, 1939’dan 1945’e kadar süren küresel bir savaş. Büyük güçler dahil olmak üzere, dünya ülkelerinin birçoğu bir araya gelip iki karşıt askeri ittifak oluşturdular: Müttefikler ve Mihver. Savaşa dönemin tüm büyük güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa, Müttefik Devletler olarak; Almanya, İtalya ve Japonya, Mihver Devletleri olarak katılmıştır. 100 milyondan fazla askerî personelin dâhil olduğu savaşta savaşa katılan ülkeler tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askerî kaynak farklılığı gözetmeksizin savaş için seferber etmiştir. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp Holokost gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaş olmuş ve 1939-1945 yılları arasındaki bu savaşta 40-50 milyon insan ölmüştür.

Savaşın başladığı tarih olarak genellikle Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 kabul görür. Polonya’nın işgali ile birlikte Fransa ve Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Milletler Topluluğu’na dahil olan çoğu ülke Almanya’ya ültimatom gönderdi. Almanya, Avrupa’da büyük bir imparatorluk kurmayı amaçlıyordu ki 1939’un sonundan 1941’in başına kadar bir dizi muharebe ve antlaşma ile Avrupa topraklarının çoğunu ele geçirdi ya da bastırdı. Alman-Sovyet Antlaşması sürerken, Sovyetler Birliği, 6 komşu ülkesinin topraklarını tamamen ya da kısmen işgal ederek topraklarına katmıştır. Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu Kuzey Afrika’da ve genişleyen deniz savaşlarında Mihver Devletleri’ne karşı savaşı sürdüren tek büyük güç olarak kalmıştır.

1941 Haziran ayında Avrupalı Mihver Devletleri, Sovyetler Birliği’ni işgal etmeye başladılar. Tarihteki en büyük kara savaşı cephesini başlatan bu işgal sonrası Mihver kuvvetleri askerî gücünün önemli bir bölümünü bu savaş için ayırmıştır. 7 Aralık 1941 tarihinde, 1937’den beri Çin’le savaşan ve Asya’ya hükmetmeye çalışan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Pasifik Okyanusu’ndaki Avrupalı devletlerin topraklarına saldırmış ve kısa sürede bölgenin büyük bir bölümüne hakim olmuştur.

Mihver kuvvetlerinin ilerlemesi durduruluyor

Japonya’nın Pasifik Cephesi’ndeki bir dizi yenilgisi ve Avrupalı Mihver ordularının Kuzey Afrika ve Stalingrad’daki yenilgileriyle birlikte Mihver kuvvetlerinin ilerlemesi 1942 yılında durdurulmuştur. 1943 yılında Doğu Avrupa’daki Alman yenilgileri, İtalya’nın Müttefik kuvvetlerince işgal edilmesi ve Pasifik’teki Amerikan zaferleriyle birlikte Mihver Devletleri savaştaki kontrolü kaybetti ve tüm cephelerde geri çekilmek zorunda kalmıştır. 1944’te Batılı İttifak Kuvvetleri Fransa’yı, Sovyetler Birliği ise kaybettiği bölgeleri geri almakla kalmayıp Almanya’yı ve müttefiklerini işgal etmiştir.

Sovyetler Birliği ve Polonya kuvvetlerinin Berlin’i ele geçirmesini takip eden Almanya’nın 8 Mayıs 1945’te koşulsuz teslimiyetiyle birlikte Avrupa’da savaş sona ermiş, Japon orduları ise Birleşik Devletler tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Bunu takiben Japon Adaları işgal edilmeye başlanmıştır. Asya’da savaş, 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın teslim olmayı kabul etmesiyle sona erdi.

Savaş, 1945 yılında Müttefik Devletler’in Almanya ve Japonya’ya karşı kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derinden etkiledi. Sonraki yıllarda oluşabilecek çatışmaların önüne geçmek ve uluslararası dayanışmayı sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu. Savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gibi süper güçler ortaya çıktı.

Bu durum süper güçler arasında 46 yıl boyunca sürecek olan bir Soğuk Savaş dönemini başlattı. Bu dönemde Avrupalı büyük güçlerin etkilerinin azalması sonucunda Asya ve Afrika’daki sömürgeler bağımsızlıklarını kazanmaya başladı. Savaş süresince endüstrisi hasar gören birçok ülke ekonomisini tekrar yapılandırma dönemine girişti. Politik bütünleşme, savaş sonrası ilişkileri düzenlemek amacıyla özellikle de Avrupa’da, önem kazanmıştır.

Kaynak:Vikipedia

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz