Ana Sayfa Etiketler Safahat

Etiket: Safahat

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – İ’tirâf

Safahât’ımda, evet, şi’r arayan hiç bulamaz;
Yalınız, bir yeri hakkında: “Hazîn işte bu!” der.
Küfe? Yok. Kahve? Hayır. Hasta? Değil. Hangisi ya?
Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder!

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Yemişçi İhtiyar

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları - Yemişçi İhtiyar Sinîn-i ömr-i şedâid-güzîni olmalıdır, Cebîn-i pâkine pîrin bu çîn-i ye’si veren. Elinde tartısı, dûşunda mülk-i seyyârı; Yürür... Önünde...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Bebek Yâhud Hakk-ı Karâr

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları - Bebek Yâhud Hakk-ı Karâr Bizim Cemîle Ferîde’yle bir sabah gelerek, “Unutma beybaba, akşam birer hotozlu bebek, Getir, kuzum...” dediler....

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Hasbihâl

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları - Hasbihâl “Mâ medâ fâte; ve’l-mü’emmeli ğaybun, Feleke’s-sâatü’lletî ente fîha.” Büyük bir şâirin düstûr-i hikmettir şu ihtârı; Velev duymuş da olsan...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Âmin Alayı

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları - Âmin Alayı “Gözüm ki kâne boyandı, şarâbı neyleyeyim? Şarâbı neyleyeyim? Ciğer ki odlara yandı, kebâbı neyleyeyim? Kebâbı neyleyeyim? Ne yâre yaradı...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – İstiğrâk

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları - İstiğrâk Tasavvur et ki muzlim bir şeb-i ecrâm-ı nâpeydâ: Yatar heybetli âgûşunda dûrâdûr bir feyfâ; Düşen gümrâh için yol...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Âhiret Yolu

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları - Âhiret Yolu Sokakta sâde bir “âmîn!” sadâsıdir gidiyor: Mahalle halkı birikmiş, imam duâ ediyor. Basık bir ev; kapının iç...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Hüsrân-ı Mübîn

Başlattığı gün mektebe, duydum ki, diyordu,
Rahmetli babam: “Âdem olur oğlum ilerde.”
Annemse, oturmuş, paşalıklar kuruyordu...
Âdemliği geçtik! Paşalık olsun, o nerde?

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Tercümedir

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları - Tercümedir Nühüfte kalb-i ketûmunda leyl-i deycûrun, Seninle biz iki âvâre-ser idik gûyâ: Ki tâ ebed kalacak muhtefî nazarlardan, Meğer ki...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Tercümedir

Kendi feryâdımdır ancak ses veren feryâdıma...
Kimseler yok, âşinâdan büsbütün hâlî diyâr.
“Nerde yârânım ?” diyorken ben bülend âvâz ile,
“Nerde yârânım?” diyor vâdî, beyâbân, kûhsâr.

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Gül, Bülbül

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları - Gül, Bülbül Konduğu her gusn-i ter minberidir bülbülün, Zemzeme addettiğin hutbesi, faslu’l-hitâb. Reng-i hakîkat nedir, fark eden ebsâr için, Goncada...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları – Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Safahat / Nazım Parçaları - Bu Da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış İdi Yâ Rab ne hatîbdir ki makber: İnsanlara en derin meâli, Bir...