Tarihte Bugün-2 Ocak
Tarihte Bugün-2 Ocak

Tarihte Bugün-2 Ocak

  • 1523 – Rodos adası, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu orduları tarafından fethedildi.
  • 1757 – İngiltere, Kalküta’yı ele geçirdi.
  • 1924 – İstanbul İstiklal Mahkemesi’nde yargılanan gazeteciler beraat etti.
  • 1924 – Cuma günü hafta tatili olarak kabul edildi.
  • 1935 – Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.
  • 1942 – II. Dünya Savaşı: Manila, Japon kuvvetlerince işgal edildi.
  • 1951 – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yeni üyeliklerine Türkiye, Hollanda ve Brezilya seçildi.
  • 1975 – Türkiye Radyoları TRT1, TRT2 ve TRT3 adıyla, üç kanaldan yayın yapmaya başladı.
  • 1985 – Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler’in “Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü” UNESCO’dan resmen ayrıldı.
  • 1990 – Devrimci-Sol örgütünün önemli isimlerinden Sinan Kukul Metris Cezaevi’nden firar etti.

Günün Öne Çıkan Olayı-Soyadı Kanununun Yürürlüğe Girmesi

İsviçre’den alınarak düzenlenen kanun, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 2 Ocak 1935′te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun kabulünden sonra soyadı, Türkiye’de kişilerin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Soyadı Kanunu’nun kabulü, toplumsal alanda yapılan Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

Kanuna göre söylerken ve yazarken ön ad önde, soyad sonda kullanılmalıdır. Edebe aykırı ve gülünç soyadlarının, aşiret, yabancı ırk ve millet isimlerinin, rütbe ve memuriyet bildiren isimlerin soyadı olarak alınmasına izin verilmez. Soyadı seçme görevi, 2003’te medeni kanun değişinceye kadar ailenin başı sayılan kocaya verilmiştir.

Yasanın amacı, o güne kadar kişilerin ön adlarının yanında bir soyadı yerine dini , sosyal ve ailevi unvanlar taşımalarının yol açtığı olumlu ya da olumsuz ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermekti. Bu yasayı takiben 26 Kasım’da çıkarılan 2590 sayılı kanunla “ağa“, “hacı“, “hafız“, “hoca“, “efendi“, “bey“, “beyefendi“, “hanım“, “hanımefendi“, “paşa“, “hazret” gibi unvan ve lakapların kullanılması yasaklandı.

Mustafa Kemal’in Soyadı Kanunu’ndan sonra aldığı 993.814-B seri ve 51 sıra numaralı nüfus hüviyet cüzdanı

Soyadı Kanunu’nun çıkmasından 5 ay sonra 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından oy birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi. 17 Aralık 1934’te çıkarılan yasa ile bu soyadının diğer kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. O nedenledir ki Mustafa Kemal’in kız kardeşi Makbule “Atadan” soyadını almıştır.

Kanunun “yabancı ırk ve millet isimleri”nin kullanımını yasaklayan 3. maddesi; anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu iddiası ile tartışma ve dava konusu olmaktadır. Bu maddeye göre soyadı ‑oğlu ile bitebilirken, Ermenice ‑ian, ‑yan,  Slavca ‑of, ‑ov, ‑vich, ‑ic, Rumca ‑is, ‑dis, ‑pulos, ‑aki, Farsça ‑zade, Arapça ‑mahdumu, ‑veled, ‑bin soneklerine izin verilmez.

Kaynak:WikiPedia