Ana Sayfa Etiketler Gölgeler

Etiket: Gölgeler

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / San’atkâr

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / San’atkâr - Mister Archibald Bullok Roosevelt Cenablarına - (*1) Şu mâcerâyı işittim birinden, üç sene var, Olur ki dinleyecek bir meraklı kimse...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Hayat Arkadaşıma

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Hayat Arkadaşıma Seni bir nûra çıkarsam, diye koştum durdum, Ey, bütün dalgalı ömrümde, hayat arkadaşım! Dağ mıdır, karşı gelen, taş mı, hep...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Tek Hakîkat

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Tek Hakîkat Tek hakîkat var, evet, bellediğim dünyâdan, Elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın; Hepimiz kendimizin, bağrı yanık, âşıkıyız; Sâde, i’lânı çekilmez...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nerdesin?

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nerdesin? Lâ-mekânlarda mısın; nerdesin, ey gâib İlâh? Dönerim enfüsü, âfâkı ezelden beridir. Serpilip kubbene donmuş, o ışık damlaları, Seni, yer yer arayan yaşlarımın...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nevruz’a

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nevruz’a İhtiyar amcanı, dinler misin, oğlum, Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek. Lâfı bol, karnı geniş soyları taklîd...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Yaş Altmış!

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Yaş Altmış! Hudâ râzî değil, halk istemez, hilkat “Gebersin!” der; Şu benden hoşlanan kim? Yoksa, hâşâ, ben mi hoşnûdum? Hayâtımdan inerken, bir...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Nefs-i Nefîs

Beşerin taptığı bir kendisinin heykelidir;
Dinlemem, etse de Allâh’ı bütün gün takdîs,
Ben bu mel’un putun uğrunda geberdim, hâlâ,
Kabaran kokmuş içimden: “Yaşasın nefs-i nefîs!”

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Yine Kıt’alar – Resim İçin

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Yine Kıt’alar - Resim İçin Beni rahmetle anarsın ya, işitsen, bir gün, Şu sağır kubbede, hâib, sesimin dindiğini? Bu heyûlâya da bir...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Said Paşa İmâmı *

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Said Paşa İmâmı * Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker gibi, baştan başa nûr; Nîm...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Derviş Ahmed *

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Derviş Ahmed * “Bir ömürdür içiyorsun, bırak artık şunu!” der; Derviş Ahmed bu hidâyetle hemen tövbe eder. Ama bir tövbe ki: Binlikleri...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Ne Eser Ne De Semer

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Ne Eser Ne De Semer “Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: Eseri; Bir eşek göçtü mü, ondan da nihâyet: Semeri.” Atalar böyle...

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri-Gölgeler / Bir Gece

Dünyâ neye sâhipse, onun vergisidir hep;
Medyûn ona cem’iyyeti, medyûn ona ferdi.
Medyûndur o ma’sûma bütün bir beşeriyyet...
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.