Game of Thrones’un Esin Kaynağı :Güllerin Savaşı

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi Game of Thrones’un esinlenildiği yaşanmış bir iç savaşı size anlatacağım.Güllerin Savaşı, İngilterede 1455-1485 tarihleri arasında yaşanan iç savaştır.Savaşa Güllerin Savaşı adı verilmesinin nedeni, savaşan iki hanedanın da armasında gül bulunmasıdır.Kaderin cilvesine bakın ki taht iki hanedana da kalmamıştır.Fakat iki hanedanın da soyundan gelenlerin birleşmesi sonucu ortaya yeni bir hanedan çıkmıştır.

Savaşın Sebepleri 

III.Edward, Fransa ile Yüzyıl Savaşlarını başlatan kral olarak İngiliz tarihine geçmişti.Bu kralın tarihte bir ünü daha vardı.O da III.Edward’ın soyundan bir çok hanedanın gelmesi ve her hanedanın taht üzerinde hak iddia etmesidir.Tahtta hak iddia etmeler sonucu İngiltere uzun süre iç savaş yaşadı.Bu iç savaşlar sürecinin en şiddetlisi ise Güllerin Savaşıdır.

Lancaster ve York Hanedanları III.Edward’ın soyundan gelen iki hanedandır.Lancasterlerin armasında kırmızı gül York Hanedanının armasında ise beyaz gül bulunmaktadır.

İngiltere kralı V.Henry öldüğünde yerine bir yaşında ki oğlu VI.Henry tahta oturtulmuştu.Parlemento tarafından bir naipler heyeti kurulmuş ve ülkenin bu heyet tarafından yönetilmesine karar verilmişti.Bu heyet bir yaşındaki kralın amcalarından oluşuyordu.Kralın annesi ise Fransız Prensesiydi ve İngiliz soyluları tarafından yarı tutsak bir şatoda tutuluyordu.Bu tutsaklık sırasında kralın annesi Owen Tudor ile gizlice evlendi.Bu evlilikten Edmond ve Jasper adında iki oğlu oldu.Kral, reşit olduktan sonra kardeşlerine asalet unvanı verdi.Daha sonra bu soydan yeni krallar filizlenecekti.

1437 yılında Kral Henry 16 yaşına basmıştı ve 16 yaşına basar basmaz naipler heyetinden yönetimi devraldı.Amcalarının Fransa’ya karşı düşmanca politikalarını terk eden kral, Fransa Kralı VII.Charles’ın yeğeni Anjoulu Margeret ile evlendi.Bu kadın kralın sonunu da getirecekti.1452 yılına kadar ülkeyi Anjolu Margeret yönetti.Fakat ülkenin yönetimi her geçen gün kötüye gidiyordu.Kralın akli melekeleri yerinde değildi.Bunun üzerine parlamento kötü gidişe dur demek için kralın en popüler amcası York Dükü ve İrlanda Valisi Richard’ı Londra’ya çağırdı.Richard kral naibi olarak görev yaparken hem kraliçenin etkinliğini azaltmayı ihmal etmiyor hem de kendi konumunu güçlendiriyordu.York Dükü sarayın ve kraliçenin tüm müsrif harcamalarını kesmişti.Kraliçe iyice yönetimden uzaklaştırılmıştı.Tam bu sıralar da halk arasında kralın tek varisi olan prensin Anjoulu Margeret ile Somerset Dükü Edmund Baeufort’un zinasından doğduğu söylentisi yayıldı.

Bir süre sonra VI. Henry’nin akli melekeleri yerine geldi ve York Dükünü görevinden uzaklaştırdı.York Dükünün taraftarları artık krallığın III.Edward’ın oğlu olduğu için York Düküne kalması gerektiğini savunuyorlardı.York Dükü ile Krallık yanlısı asiller arasında bir çok çatışma ve muharebe yaşandı.Son muharebeyi York Dükü kaybetti ve Anjoulu Margeret Dük Richard’ın kellesini vurdurdu.

Savaş Kızışıyor

Bu olayın üzerine Dük Richard’ın üç oğlu da en büyükleri Edward’ın önderliğinde sancak kaldırdılar.Namı sonradan Kral Yaratan olan ve ülkenin en zengin asili Warwick Kontunun Yorklarla birlikte hareket etmesi sonucu Towton Kasabasındaki kanlı savaşta Yorklular galip geldi.VI.Henry,Anjoulu Margeret ve oğulları Prens Edward İskoçya’ya kaçtılar.Lancasterler lidersiz kalmıştı.Yorklular ise bu boşluktan yararlanıp Londra’yı aldılar ve Dük Richard’ın en büyük oğlu York Dükü Edward tahta oturdu.Böylece Edward kral olmuştu.Kısa süre sonra Warwick Kontu ile Edward’ın arası açıldı.Bu duruma ise bir kadın sebep olmuştu.

Beyaz Kraliçe ve Warwick Kontu

Bu kadının adı Elizabeth Woodville’dir.Bizim tarihimizde Hürrem Sultan gibi İngiliz tarihinde de Güllerin Savaşı döneminde saraydaki kadın entrikalarının baş aktörü Elizabeth Woodville sayılabilir.Gelin Elizabeth Woodville’in hikayesine bakalım.Genç York Dükü Richard kral olmuş ve Londra’ya doğru hareket ediyordu.Eşi ve babası Lancaster Hanedanı tarafında savaşan Elizabeth’in eşi savaşta öldürülmüş kendisi babasının malikanesinde kalıyordu.Eşinin arazileri vatan haini olduğu gerekçesiyle Elizabeth’in elinden alınmıştı.

Elizabeth’in iki oğlu vardı ve oğullarının hakkını kraldan istemek için yolda genç kral Edward’ı beklemeye başladı.Babası soylu biri olmadığı ve eşi de Lancaster taraftarı olduğu için onun kim olduğunu öğrenen Warwick Kontu onu pek iyi karşılamadı.Kral ise onunla birlikte, Elizabeth’in yaşadığı eve kadar gitti.Burada oğullarının mirası olan araziyi onlara vereceğine söz verdi.Kral o süre zarfında Elizabeth’e gönlünü kaptırmıştı ve o bölgede biraz daha oyalandı.Bu süre zarfında Elizabeth ile gizlice evlendi.Bundan haberi olmayan Warwick Kontu, Kral Edward’ın tahtını güçlendirmek için Fransa Kralının kızını Londra’ya getirtti.Amacı Edward ile prensesi evlendirmek ve Fransa’nın Lancasterleri desteklemesini önlemekti.Tüm asilleri toplayan Warwick Kontu Neville, tam evliliği ilan edecekken sözü Kral Edward aldı ve Elizabeth Woodville ile evlendiğini duyurdu.Bu o dönemin İngilteresinde imkansızdı.Çünkü Elizabeth hem alt tabakadandı, hem dul ve çocukluydu hem de kraldan yaşça büyüktü.Ayrıca Lancaster taraftarı bir aileden geliyordu.York Hanedanında kralın küçük kardeşi Richard hariç bu evliliği hiçbiri onaylamadı.

Elizabeth ise saraya yerleşmiş ve taç giymişti.Önce ailesine mensup kişilerin iyi konumlara atanmasını sağladı.Sonra çok kalabalık olan aile üyelerini ülkenin en asil ailelerinin bireyleriyle evlenmesini sağladı.Bu durumdan ülkenin asilleri ve Warwick Kontu hiç memnun değildi.Fakat Warwick Kontu tahtta oturttuğu krala sadık kalmakta kararlıydı.Warwick Kontu tüm bu memnuniyetsizlik arasında Lancaster Kralı VI. Henry’yi esir olarak getirtti.Kral bunun karşılığında konta bir armağan vermeliydi.Kont ise kraldan bir şey istemedi.İstediği her şeye sahipti.Kraldan kardeşlerini, kızlarıyla evlendirmesini istedi.Kral bunu hemen kabul etti ve söz verdi.Bu sözden haberi olan Elizabeth bu evlilik sözleşmesini kralın varlığı için bir tehdit olarak görmüştü.Çünkü kralın kardeşleri ülkenin en zengin adamının kızlarıyla evlenecek ve sınırsız bir zenginliğe sahip olacaktılar.Kont ise oğlu bulunmadığı için Yorkluları kendine damat alarak elinde müstakbel kralları bekletiyor olacaktı.Elizabeth kralı bu fikrinden döndürdü.Fakat bu bardağı taşıran son damlaydı.

Warwick Kontunun kızı ile kralın kardeşi Clarence Dükü gizlice evlendi ve Kral Edward’a karşı ayaklandılar.Kral Edward’ı esir olarak almayı dahi başardılar.FakatWarwick Kontu kralın küçük kardeşi Richard’ı hesaba katmamıştı.Richard parlamentonun diğer ağabeyi Clarence Dükünün krallığını onaylamaması için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu.Warwick Kontu elindeki York’u kral yapamayınca, Kral Edward’ı saldı ve kendisiyle damadı Fransa’ya kaçtı.Elizabeth bu isyan sürecinde bir manastıra sığındı.Çocuklarıyla beraber bu süreçte orada sefalet içinde yaşadı.

Taht Tekrar Lancasterlere Geçiyor

Fransada Anjoulu Margeret ile anlaşan Warwick Kontu askerleriyle İngiltere’ye çıktı.Bunun sonucunda Kral Edward ise Felemenke’ye kaçmak zorunda kaldı.Kont Warwick küçük kızını VI.Henry’nin oğlu ile evlendirmiş ve VI.Henry’yi tekrar tahta çıkarmıştı.Taht tekrardan Lancasterlere geçmişti.Elizabeth çocuklarıyla beraber tekrar manastıra sığındı.Fakat bu durum uzun sürmedi.Tekrar güç toplayan Yorklu Edward kardeşi Clarence Düküyle anlaştı ve İngiltere’ye geri döndü.Yaptığı Barnet Savaşında Warwick Kontunu kesin yenilgiye uğrattı ve Warwick Kontunu öldürdü.Aynı gün Yorklu Edward’ın birlikleri Anjoulu Margeret ve oğlu Edward’ın ordusunu bozguna uğratıp Anjoulu Margeret’ın oğlu Edward’ı öldürdüler.Yorklu Edward Londra’ya döndükten sonra ilk iş olarak ailesini kurtardı.Sonra ise VI.Henry’yi idam ettirdi.Böylece Lancaster Hanedanının hiçbir yaşayan üyesi kalmamış oldu.Bu dönemden sonra Kral Yorklu Edward ölünceye kadar barış içinde krallık yaptı.

Kral Edward Sonrası Dönem

Kral Edward ölmeden önce oğluna naip olarak kardeşi Richard’ı atamıştı.Kraliçe Elizabeth bu duruma karşı çıkmıştı.Ama kralın kesin emri vardı.Bunun üzerine Richard ile Elizabeth’in arası açıldı.Elizabeth çocuklarını tekrardan alıp manastıra çekildi.Elizabeth prensleri de manastıra kapatacaktı.Fakat Richard onlardan önce davrandı ve prensleri kuleye kapattı.Aynı dönemde Kraliçe Elizabeth’in düşmanları tarafından Richard’ın beyni iyice yıkandı ve Richard taç giyme töreninde kendi taç giydi.

Bu sırada Lancaster Hanedanı taraftarları Fransada sürgünde bulunan Henry Tudor’un etrafında toplanmışlardı.Henry Tudor İngiltere’ye küçük bir askeri birlikle geldi.Henry, Kral Edward’ın kızı Yorklu Elizabeth ile evleneceği sözünü vererek ; Richard’a tepkili York asillerinin de desteğini kazandı.Kral Richarla, genç Henry’nin orduları BosworthFieldde karşılaştılar.Başlangıçta Richard’ın ordusu Henry’yi bozguna uğratmıştı.Fakat krala sadakatini bildiren ve sonra kralın askerlerine arkadan saldıran Lord Stanley Richard’ı gafil avlamış ve bu şaşkınlık ve bozgun havasında atsız kalan Kral Richard öldürülmüştür.Ölmeden önce ise efsanevi sözü olan bir ata tüm krallığım feda sözünü söylemişti.

Aynı gün Henry Tudor VII.Henry unvanı ile kendini kral ilan etmiştir.Sonra söz verdiği gibi Kral Edward’ın kızı Yorklu Elizabeth ile evlenen Henry Tudor, hanedanının armasını kırmızı gül içine beyaz gül olarak belirledi.Kraliçe Yorklu Elizabeth ise İngiltere tarihinde bir kralın kızı,kardeşi, yeğeni, karısı ve annesi olan tek kraliçedir.

1487 yılında bir kaç York yanlısı Clarence Dükü George’un oğlu olduğunu iddia eden Lambert Simnell’i destekleyerek isyan ettiler.İsyancılar  16 Haziran 1487 yılında Stoke Savaşında Henry Tudor’a yenildiler ve böylece bir iç savaş dönemi olan Güllerin Savaşı Dönemi kapanmış oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here