1- Giriş : Gelişen ve değişen ekonomik koşullar ve uluslararası ticaretin artması ile beraber ülkelerin yerel para birimlerinin yanında uluslararası değişim geçerliliği bulunan para birimlerinin de ticari yaşamda kullanılmaya başlanmıştır. Dünya genelinde en çok kullanılan para birimleri; Amerika Birleşik Devletleri para...
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 509/3 üncü maddesine göre Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkardığı Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğe göre yıl içinde avans kar payları dağıtılabilmektedir. Avans kar payı elde eden ortak...
Bakanlar Kurulu, banka ve finansman şirketleri dışındaki kişilerin, yurtdışından sağladıkları TL cinsi kredilerde KKDF oranlarını indirdi. Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergi sıfırlanırken, gayrimenkul sertifikası karşılığı tapu ediniminde de tapu harcı indirildi. Damga Vergisi Kanununa ekli tablolar...
Bilindiği üzere, 396 sayılı VUK tebliğine göre belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile...
Yeni işe başlayanlar defterlerini işe başlama tarihinden önce tasdik ettirmek zorundadır. Bu durum Vergi Usul Kanunu'nun 21. maddesi 3. fıkrasında açıklanmıştır. Tasdik Zamanı Madde 221 Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar: 1. Ötedenberi işe devam...
Türkiye’de pek çok alana vergi artışı gelirken, ikinci el cep telefonunda vergilerin sıfırlanacağı öğrenildi. Maliye Bakanlığı’nın bu konuda çalışma yaptığı ve bu yıl içinde vergilerin sıfırlanabileceği konuşuluyor. Türkiye’de yılda 15 milyon cep telefonu satışı yapılıyor. Birinci el cep telefonunda önemli...
09 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni prim teşviki ve Gelir Vergisi desteği getirilmiştir. Özellikle çalışanları ile net ücret üzerinden anlaşan işverenlerin,  getirilen desteklerden daha büyük oranda fayda sağlaması mümkündür. 687 Sayılı KHK İle...

Son tarih 31 Mart…

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği,18 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştı. Tebliğe göre “Muhtasar Beyanname” ve “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” birleştirilmişti. Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici...
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı "Dava sonucuna göre işe başlatılan personele geçmiş  dönemler için yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanıp   uygulanmayacağı" hususunda kendisinden görüş isteyen mükellefe verdiği cevapta "geçmiş döneme ilişkin ödenen ücretin  tahakkuk ve ödemesi hangi dönemde yapılmış...
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna getirildi. 295 seri nolu tebliğin ilgili bölümü 295 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna Yasal düzenleme MADDE 2 – (1) 6745 sayılı Kanunun 5 inci...
TRY - Türk Lirası
USD
3,5266
EUR
3,9311
GBP
4,4768
AUD
2,6673
CAD
2,6556

BİR SÖZ

BİR SAYI

86 milyar

KARİKATÜR

HAVA DURUMU

İSTANBUL
açık
26.1 ° C
28 °
24 °
69%
5.1kmh
0%
Cum
21 °
Cts
22 °
Paz
27 °
Pts
26 °
Sal
25 °

YENİ ÇIKANLAR