Gümrük beyannamesi aranmayan ihracatta da KDV iadesi mümkündür.

Bilindiği gibi,  KDVK’nuna göre  yurtdışına ihraç edilen mal  ve hizmetlerden  dolayı yüklenilen  KDV’nin  belli  koşullarda iadesi mümkün bulunmaktadır.  Bu  çerçevede  ev ofis olarak  kullanılan  ...

Resmî Şekilde Düzenlenen Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Damga Vergisi Alınmayacak

31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğince artık “Resmî şekilde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen...

Kira geliri olanlar dikkat! Son gün 31 Mart…

2016 yılında evini kiraya verenler dikkat. 31 Mart 2017 akşamına kadar elde ettiğiniz geliri vergi dairesine bildirmek zorundasınız.Bu gelirin durumuna göre de, vergi borcunuz...

Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebep hallerinde vergi ödevinin yerine getirilmesinde...

Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebep hallerinde vergi ödevinin yerine getirilmesinde süreler“Mücbir sebep” hukuki olarak; bir sorumluluğun yerine getirilmesini veya hakkın hukuksal bir imkânın...

Hibe destekleri nasıl muhasebeleştirilmeli?

Muhasebede bu tip hibeler ya gelir ya da özkaynak yaklaşımına göre muhasebeleştirilir. TMS -Türkiye Muhasebe Standartları da konuyu Uluslararası muhasebe standartları açısından aynı şekilde incelemiş ve açıklamıştır.

Yabancı para cinsinden düzenlenen faturalarda dikkat edilecek hususlar

1- Giriş :Gelişen ve değişen ekonomik koşullar ve uluslararası ticaretin artması ile beraber ülkelerin yerel para birimlerinin yanında uluslararası değişim geçerliliği bulunan para birimlerinin...

Şirketlerde avans olarak ödenen kar payının vergilendirmesi nasıl olur

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 509/3 üncü maddesine göre Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkardığı Kar Payı Avansı Dağıtımı...

Tapu harcı binde 5 oranında indirildi. Damga Vergisi ise sıfırlandı.

Bakanlar Kurulu, banka ve finansman şirketleri dışındaki kişilerin, yurtdışından sağladıkları TL cinsi kredilerde KKDF oranlarını indirdi. Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga...

“İşletme Defteri” esasına göre defter tutan mükellefleri de kapsayacak mı?

Bilindiği üzere, 396 sayılı VUK tebliğine göre belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile;...

Yeni işe başlayanlarda defter ne zaman tasdik edilmeli?

Yeni işe başlayanlar defterlerini işe başlama tarihinden önce tasdik ettirmek zorundadır. Bu durum Vergi Usul Kanunu'nun 21. maddesi 3. fıkrasında açıklanmıştır.Tasdik Zamanı Madde 221Bu...

REKLAM

BİR SÖZ

İnsanların fotoğraflarını renkli olarak çektiğinizde, onların giysilerini görüntülemiş olursunuz. Oysa onları siyah beyaz fotoğrafladığınızda, ruhlarını görüntülersiniz. (Ted Grant)