Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilliği

Av. Arb. Efsun Matur ile arabuluculuk sürecinde taraf vekilliği uygulama çalışması Collegal
tarafından 07.04.2018 ‘de saat 13:00 – 15:30 arasında Koperatiff’de gerçekleşecektir.
Verilecek olan eğitimde, arabuluculuk sürecinde taraf vekilliğinin rolü ve önemi ile sürecin
yönetiminde taraf vekilinin dikkat etmesi gerekli konular ele alınarak uygulamalı olarak
arabuluculuk çalışması gerçekleştirilecektir.

Tarafların anlaşamama durumlarında Arabuluculuk Çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de hukuk alanında çıkan anlaşamama durumlarında alternatif çözüm yollarının tercih edilmesi artmaktadır. Tarafların arasında oluşan sorundan kaynaklı mahkemeye başvurmak yerine kendileri aralarında çözülmesi için bir çok çözüm yolu araştırılmaktadır. Bu yollar, hem mahkemelerin yükünü azaltmaktadır hem de sonuca hızlıca ulaşılmasını sağlamaktadır.
Arabuluculuk, arabulucu adı verilen bağımsız ve tarafsız üçüncü kişi eşliğinde yürütülen
esnek bir anlaşmazlık çözüm sürecidir. Arabuluculuk, taraflara mahkemede elde
edilemeyecek fırsatlar sunar; iletişim sorunlarının giderilerek, problemlerin konuşulması ve
üzerinde anlaşılabilecek alanların ortaya çıkarılması için olanak sağlar. Taraflar kendi
kararlarını kendileri verirler ve arabulucunun karar verme yetkisi yoktur. Bu nedenle
arabuluculuk geleneksel dava sürecine göre önemli avantajlar sunmaktadır. Arabuluculuk,
aylar hatta yıllarca süren dava yoluna göre daha hızlıdır ve birkaç gün ya da birkaç hafta
içinde tamamlanır. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesi ile tarafların gündelik yaşamlarına dönmeleri kolaylaşır.