687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen istihdam teşvikiyle, 1 Şubat 2017 ila 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yeni işe alınan sigortalıların,

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İşveren yönünden;

d) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

2017/Şubat ile 2017/Aralık aylarındaki sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin günlük 22,22 TL, aylık 666,66 TL tutarındaki kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

SİSTEME KAYIT NASIL YAPILACAK

Yeni işe alınacak işçinin 687 sayılı KHK kapsamına girip girmediği, e-Bildirge programlarında yer alan  “4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği” seçeneğindeki “Potansiyel Sigortalılık Sorgulama” seçeneğinden sorgulanması gerekmektedir.

Sorgulama yapıldıktan sonra tanımlanabilir olması durumunda sigorta giriş işlemi yapılmalıdır.

Teşvik kapsamında yapılması gereken ilk işlem, yeni işe alınan işçinin “4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği” seçeneği vasıtasıyla sisteme kayıt yapılmalıdır.

Teşvik kapsamına giren sigortalılar 00687 kanun numarası seçilerek bildirilecektir.

Sigortalıların 687 sayılı kanun numarası seçilerek bildirilmesinden önce sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Ortalama sigortalı sayısı sigortalıların 4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği” seçeneği vasıtasıyla sisteme tanımlanmasının ardından ekranda gösterilmektedir.

2016/Aralık ayında 10 sigortalı çalıştırılmış bir işyerinde, 2017/Şubat ayında kapsama giren (A) (B) ve (C) sigortalılarının işe alındığı ve 2017/Şubat ayında yeni işe alınan işçilerle birlikte toplamda 12 sigortalı istihdam edildiği düşünüldüğünde, ilave istihdam;

12 – 10 = 2 olacağından, (A) (B) ve (C) sigortalılarından yalnızca ikisi dolayı yeni teşvikten yararlanılabilecektir.

2017 yılında tescil edilecek olan mükellefler prim teşvikinden ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten sonraki üçüncü aydan başlayarak yararlanabileceklerdir.

687 sayılı KHK kapsamına giren bir sigortalı için;

2017 yılından önce tescil edilen mükellefler günlük 22,22 TL, aylık 666,66 TL tutarında,

2017 yılında tescil edilecek mükellefler günlük 11,11 TL, aylık 333,33 TL Prim teşviki alacaklardır.

Yasada yaş şartı aranılmadığından 18 yaşından küçük olanlardan dolayı da teşvikten yararlanabilir.

SGK’ya prim ve idari para cezası borcu olanların işverenlerin 687 sayılı KHK’da yer alan teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri gerekir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × bir =