500 Nolu Sermaye Hesabı
500 Nolu Sermaye Hesabı

500 Nolu Sermaye Hesabı

1 Sıra No’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğine göre 500 Nolu Sermaye Hesabı işletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır.

Sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermaye olarak tanımlanan Kayıtlı Sermaye sistemine alınan ortaklıklarda çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda gösterilir.

İşleyişi :

Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak, ödenmemiş sermaye hesabına borç kaydedilir. Aynı şekilde sermaye artırımında, artırılan sermaye tutarı bu hesaba alacak, ödenmemiş sermaye hesabına borç kaydedilir.

Sermaye azaltımında ise azaltılan sermaye tutarı bu hesaba borç olarak kaydedilir.

Örnek Yevmiye Kayıtları

AB Anonim şirketi 01.01.2020 tarihinde 300.000,00 TL sermaye ile kurulmuştur. Ortakların sermaye payları eşit olarak belirlenmiştir.

500 Nolu Sermaye Hesabı
500 Nolu Sermaye Hesabı

AB Anonim şirketi kuruluşunda ortakların her biri taahhütlerinin %25’ini şirketin banka hesabına yatırmışlardır.

500 Nolu Sermaye Hesabı
500 Nolu Sermaye Hesabı

01.06.2020 tarihinde AB Anonim şirketi sermayesini 300.000,00 TL’den 450.000,00 TL’ye çıkarmaya karar vermiştir.

500 Nolu Sermaye Hesabı

01.11.2021 tarihinde pandemi koşullarında şirketin ticari piyasasının hızla küçülmesi neticesinde şirket sermeyesinin 450.000,00 TL’den 225.000,00 TL azaltılarak 225.000,00 TL olmasına karar verilmiştir. Şirket ortakları daha önce taahhüt ettikleri sermayenin tamamını ödemişlerdir.

Şirketlere Sermaye Olarak Neler Konulabilir? Türk Ticaret Kanunu Madde 127’ye göre;

a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar,
b) Fikrî mülkiyet hakları,
c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz,
d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları,
e) Kişisel emek,
f) Ticari itibar,
g) Ticari işletmeler,
h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler,
i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar,
j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer konabilir.Nakdi Sermayenin ÖdenmesiTTK 344. maddeye göre Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir.Zamanında ifa edilmeyen sermaye para ise, 128 inci madde gereğince tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, aksine şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede hüküm yoksa, şirketin tescili anından itibaren temerrüt faizi de ödenir.Diğer Hesaplara Ulaşmak İçin Tıklayınız 

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz